De 10 Ambachten
Image default
Architectuur

Hoe ziet de dag van een stedenbouwkundige eruit?

Stedenbouwkundigen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en inrichting van steden en dorpen.  Je werkt voor een lokale overheid, zoals gemeenten en bent verantwoordelijk voor het opstellen van ontwikkelplannen, het beoordelen van bouwvergunningen en het adviseren van de gemeente over ruimtelijke indelingen. Weten welk werk een stadsplanner doet, wat de uitdagingen zijn die het met zich meebrengt en de voldoening die zij eruit halen? Dat lees je in deze blog.

Overleg met je collega’s

Een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden zullen bestaan uit overleggen met je collega’s. Hierbij worden de lopende projecten besproken, de voortgang bekeken en de eventuele pijnpunten geconstateerd. In deze overleggen worden ook nieuwe projecten besproken en de taken verdeeld. Ook met collega’s van andere afdelingen zit je regelmatig samen om de gang van zaken te bespreken.

Beoordelen van bouwvergunningen

Stedenbouwkundigen zijn in deze overleggen vooral bezig met het beoordelen van bouwvergunningen. Hierbij wordt er gekeken of de bouwplannen voldoen aan het bestemmingsplan en de bouwvoorschriften. Tot slot komt de inpasbaarheid van nieuwbouwwoningen in verschillende omgevingen ter spraken.

Opstellen bestemmingsplan

Voor veel bestemmingsplannen is het noodzakelijk rekening te houden met de groene omgeving. In een bestemmingsplan wordt vastgesteld wat er op een bepaalde locatie gebouwd mag worden. De toekomstige visie van de stad wordt meegenomen om de ruimtelijke indeling te bepalen.

Adviseren van het gemeentebestuur

Stedenbouwkundigen adviseren het gemeentebestuur over ruimtelijke vraagstukken. Hierbij kan het gaan om de ontwikkeling van nieuwe woonwijken, de aanleg van infrastructuur of de herinrichting van een bestaande gebieden.

Overleg met stakeholders

Naast het overleg met collega’s zijn er ook regelmatig overleggen met belanghebbenden. Dit kan gaan om omwonenden van een nieuwbouwproject, ondernemers of belangenverenigingen. Het is belangrijk om de wensen en belangen van alle betrokkenen van een gebied of stad in kaart te brengen en hiermee rekening te houden in de plannen voor stedenbouw.

Bijwonen van bijeenkomsten

Stedenbouwkundigen wonen regelmatig bijeenkomsten bij, zoals raadsvergaderingen, inspraakavonden en workshops. Hierbij worden de plannen gepresenteerd aan de burgers en besproken met de betrokkenen. Regelmatig zie je in wijken waar de huurwoningen worden gerenoveerd dat zij een bijeenkomst in een modelwoning houden. Dit gebeurt, zodat de bewoners weten hoe hun huis eruit komt te zien.

Conclusie

Door een kijkje te nemen in de werkzaamheden van een stedenbouwkundige merk je al snel dat het een uitdagende en diverse functie, met veel verantwoordelijkheden is. Het is een superbelangrijke functie waaraan je als inwoner van een stad of dorp veel aan te danken hebt. De wegen waar je op rijdt, de parken waar je doorheen loopt en de woning waar je wellicht in woont, is allemaal medemogelijk gemaakt door een stedenbouwkundige.

https://significant-marketing.com/wat-doet-stedenbouwkundige/