7 fouten van digitale transformatie

digital transformation definition gartner

Triljoenen worden wereldwijd uitgegeven aan digitale transformatie, maar slechts een klein deel van de projecten wordt met succes afgerond. De redenen hiervoor liggen in fouten op alle niveaus – van strategisch tot uitvoerend.

Expliciet enthousiasme en geheime scepsis

Beginnend met digitale transformatie, stellen ondernemingen zich in de regel een ambitieuze taak op: hun bedrijf transformeren, nieuwe bedrijfsmodellen en verkoopmarkten vinden.

Het klinkt verleidelijk en de overgrote meerderheid van de door analisten geïnterviewde respondenten beweert digitale transformatieprogramma’s in het bedrijf te hebben. Een recent onderzoek van Gartner stelt bijvoorbeeld: “82% van de ondervraagde CEO’s zei dat ze een transformatieprogramma hebben om hun bedrijven digitaaler te maken.

Maar ‘uit het onderzoek bleek ook dat er geen diepgaande penetratie is van veranderingen in de bedrijfsmodellen van bedrijven.’ En van de 400 Amerikaanse leidinggevenden die door Wipro Digital zijn ondervraagd, “geeft bijna een op de vijf leidinggevenden toe dat ze stiekem digitale transformatieprojecten in hun bedrijf als tijdverspilling beschouwen”. Als gevolg hiervan zal volgens schattingen van McKinsey ongeveer 70% van de relevante projecten hun doelen niet bereiken. En aanzienlijke bedragen zullen aan deze projecten worden uitgegeven – in 2018 werd volgens IDC $ 1,3 biljoen uitgegeven aan digitale transformatie, en in 2022 zal dit cijfer al $ 2,1 biljoen bedragen.

Een slechte grap wordt gespeeld met digitale transformatie door de definitie ervan “te vervagen”. Vaak wordt over het hoofd gezien dat DT geen specifieke reeks technologieën en methodologieën is, maar een continu proces van evolutie en efficiëntieverbetering waarvoor de betrokkenheid van zowel het senior management als de werknemers vereist is. En het succes van een transformationeel project hangt af van acties op alle drie niveaus – strategisch, operationeel en uitvoerend, evenals van de organisatie van interactie tussen hen.

Bedrijven begonnen een digitale transformatie en stelden zichzelf in de regel een ambitieuze taak op: hun bedrijf transformeren, nieuwe bedrijfsmodellen en afzetmarkten vinden.

Als we de lijsten samenvatten van “6 (7.8 … 12) fouten gemaakt in de loop van digitale transformatie” samengesteld door experts van de grootste analytische bedrijven, kunnen we de volgende zeven onderscheiden.

Het eerste item op een lijst “waarom het niet werkte” heeft betrekking op een algemeen begrip van de veranderingsstrategie. Het feit dat het noodzakelijk is om elke transformatie te beginnen met een duidelijke verklaring van het probleem is een gemeengoed. Veel bedrijven die echter beginnen met het transformatieproces, worden geconfronteerd met het feit dat er binnen het team geen duidelijk begrip is van wat er wordt gedaan en waarom.

Wanneer transformatie-ideeën bij slechts één persoon of een kleine groep werknemers bekend zijn, is het voor de rest moeilijk om in onderling overleg te handelen. Er is een uniforme strategie voor digitale transformatie nodig. Allereerst op het niveau van het management van de onderneming. Vervolgens gaat het terug naar elke medewerker om te begrijpen wat ze doen, waarom het ertoe doet en hoe het in de algemene transformatiedoelen past. Het lijkt erop dat alles voor de hand ligt, maar 35% van de Wipro-respondenten gaf aan dat het ontbreken van een duidelijke strategie de belangrijkste belemmering voor digitale transformatie was, en 25% merkte als zodanig een gebrek aan een algemeen begrip op van wat DH is.

Een vertekende of oppervlakkige beoordeling van de huidige toestand en de vooruitzichten van de markt, in het bijzonder de impact van digitale technologieën daarop, kan leiden tot de vorming van onjuiste vereisten voor bedrijfstransformatie of tot onvoldoende diepgaande transformaties.

Veel bedrijven besteden bijvoorbeeld het grootste deel van hun inspanningen aan het veranderen van het bedrijfsmodel door middel van nieuwe technologieën, waarbij ze de noodzaak vergeten om klantinteracties te verbeteren, concurrenten te analyseren en veranderingen in de zakelijke omgeving te volgen. Een dergelijke “sferische transformatie in een vacuüm” zal geen significant effect hebben. Dit probleem doet zich vaak voor omdat bedrijven niet weten hoe ze de tijdens hun activiteiten gegenereerde gegevens volledig kunnen gebruiken om verschillende aspecten van hun werk te analyseren.

Veel bedrijven weten niet hoe ze een goed gestructureerd team moeten creëren dat verantwoordelijk is voor de digitale transformatie van de onderneming, en ook om het innovatieproces te waarborgen. In plaats daarvan is er een constante delegatie van taken, zowel verticaal als horizontaal, en worden de doelen zeer eng waargenomen – als afzonderlijke verschijnselen en niet als een constant proces.

Tegelijkertijd mag het transformatieproces niet ‘tot in het oneindige worden gericht’. Integendeel, er moeten duidelijke doelen worden gesteld – hoofd- en tussenliggende, evenals hoofdbenchmarks die het mogelijk maken te begrijpen dat het proces in een bepaalde richting beweegt. Anders gaat het bedrijf ervan uit dat alles volgens plan verloopt totdat het tegendeel te duidelijk wordt aangetoond.

Digitale transformatie is een complex proces waarbij veel actoren betrokken zijn. Ze moeten allemaal een geschikt communicatiemodel vinden en een effectief communicatiesysteem bouwen. Vaak spreken bijvoorbeeld bedrijfsonderdelen en de technische afdeling vaak vrijwel verschillende talen en zien ze dezelfde taken op hun eigen manier.

Zoals de praktijk laat zien, heeft het geen zin om onmiddellijk de volledige levenscyclus van een product in detail te plannen. Het leven zal altijd aanpassingen maken, dus het is beter om sneller een “minimaal levensvatbaar product” uit te brengen, dat dan zal verbeteren door feedback van klanten. Hetzelfde geldt voor digitale transformatie van ondernemingen: verandering moet constant zijn, maar, zoals hierboven vermeld, meetbaar en tastbaar.

De meest voorkomende fout die bedrijven maken bij het nastreven van digitale transformatie, is het vervangen van middelen door doelen. Een groot aantal bedrijven streeft ernaar specifieke hardware- en softwaretechnologieën te implementeren, waarbij ze vergeten dat ze slechts een hulpmiddel zijn. Als gevolg hiervan wordt vaak een specifieke reeks oplossingen geïntroduceerd en stopt het proces daar, omdat het doel als behaald wordt beschouwd. Tegelijkertijd blijft het bedrijf in dezelfde staat, behalve misschien bewapend met een ander IT-systeem. Bij digitale transformatie gaat het niet om “inbeddingstechnologie omwille van inbeddingstechnologie”, zegt Futurum Research, en daar kan men het maar mee eens zijn.

Voordat u aan een digitale transformatie in een bedrijf begint, moet u ervoor zorgen dat de mensen die bij het proces betrokken zijn, over de nodige competenties beschikken. Een ontoereikende beoordeling van de kwaliteit van de menselijke hulpbronnen kan leiden tot projectfalen, zelfs met de juiste strategie en duidelijke doelen.

Daarnaast moet u ervoor zorgen dat de bedrijfscultuur voldoet aan de vereisten van transformatie. Alle medewerkers van een organisatie die op het punt staat te transformeren, moeten gemotiveerd zijn om voortdurend te leren en nieuwe vaardigheden op te doen. En het leiderschap moet op zijn beurt voorwaarden scheppen die het proces van continu leren stimuleren in overeenstemming met de aangebrachte veranderingen. Ondertussen verzet zich volgens Wipro tot 40% van de werknemers tegen innovaties, bang voor de complexiteit van de aanstaande transformaties.

Deze factor is het moeilijkst te veranderen: de bedrijfscultuur heeft jaren of zelfs decennia nodig om zich te ontwikkelen. Als dit probleem echter niet wordt opgelost, zullen alle andere maatregelen geen duurzame resultaten opleveren.

Neem contact met ons op en we bespreken verschillende mogelijkheden.

E-mail: info@webdevelopmentapp.com 
BE: +32 499 41 46 24 
Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, Belgie

https://webdevelopmentapp.com/nl/online-workspace.html

Nieuwe klanten werven door middel van je bedrijfsfilosofie: kan dat?

Wat is een bedrijfsfilosofie?

In feite heeft elke onderneming een bedrijfsfilosofie: de toekomstdroom die jouw business heeft en de manier waarop deze gehaald dient te worden. Een bedrijf is vanuit een bepaald oogpunt opgericht. De kans is zeer groot dat jij daadwerkelijk een bepaalde groep mensen wilt helpen met hun vragen of hen wilt voorzien in hun behoeften. Dat is een sterke bedrijfsfilosofie. Niet iedere ondernemer realiseert zich hoe deze manier van dromen ook invloed heeft op de structuur binnen een bedrijf. Daar komt het woord identiteit om de hoek kijken. De keuzes binnen je marketingplan baseer je op de drijfveren die jij hebt benoemd in je bedrijfsfilosofie. Daarmee creëer je een eigen identiteit. Waarom doe je wat je doet? Hoe zorg je ervoor dat je dat kunt blijven doen in de toekomst? Eén ding is zeker: je bedrijfsfilosofie heeft impact op je marketingplan.

Kan je bedrijf groeien op basis van je bedrijfsfilosofie?

Het korte antwoord is hier een volmondig ja. Door goed te kijken naar hoe jij je kunt positioneren en naar hoe jij een sterke identiteit kunt aannemen met je business, kun je bepalen hoe je je gaat bewegen op de markt. Is er een doelgroep die jij heel precies kunt aanspreken met je bedrijfsfilosofie? Misschien hanteer jij wel bepaalde regels omtrent milieuvriendelijk vervoer, of doneer je gegarandeerd een percentage van het binnengekomen bedrag van elke bestelling aan een bepaald doel? Jezelf positioneren is van groot belang. Als jij duidelijk bent in bepaalde zaken zullen mensen sneller voor jou kiezen omdat jij opvalt tussen de rest.

Onderscheidend vermogen ten opzichte van je concurrenten

Met deze rest wordt in dit geval de concurrentie bedoeld. Er zijn vaak tientallen, zo niet honderdtallen concurrenten in vrijwel elke branche. Online marketing zorgt ervoor dat iedereen een website kan maken en deze kan promoten. Met een sterke bedrijfsfilosofie creëer jij een bepaalde identiteit. Een soort recht van bestaan. Niet elke concurrent is hier consequent mee bezig. Dat betekent dat jij simpelweg al kan winnen van vele van deze bedrijven door je bedrijfsfilosofie en je marketingplan in harmonie te brengen.

Schakel de hulp van een expert op dit gebied in

Een marketingplan opstellen is niet binnen een uurtje gedaan. Er gaat onderzoek aan vooraf en in goed overleg met meerdere mensen binnen je bedrijf zorg je ervoor dat je brede kijk hebt op de zaken. Het kan zijn dat jij niet zoveel tijd hebt om hier mee bezig te gaan. Wellicht is je kennis over dit onderwerp niet toereikend. Op een moment als dat kun je het beste kiezen om de hulp in te schakelen van een professioneel team op dit gebied. Zij helpen je verder met vragen of pakken desgewenst deze taken voor je op. Zo kun jij met de juiste bedrijfsfilosofie en de juiste keuzes goed gaan scoren en nieuwe klanten gaan binnenhalen.

https://www.omcbase.nl/van-bedrijfsfilosofie-naar-marketingplan/

Wat doet een online marketing partner?

Wat doet een online marketing partner?

Een integraal online marketing partner ondersteunt jou in alle online marketingtaken binnen je business. Hierdoor kun jij gaan groeien met je website en je bedrijf. Tegenwoordig speelt een groot deel van ons leven zich af op digitale wegen. Dit geldt tevens voor bedrijven. Meer en meer komt de nadruk te liggen op het voor elkaar hebben van een website, een social media strategie, een e-mailcampagne en andere zaken. Wellicht heb je weinig tijd om hier zelf continu mee bezig te zijn. Of misschien weet je niet zoveel van alle mogelijkheden en wil je hierbij graag hulp. Een online marketing partner staat in deze en andere gevallen graag voor je klaar.

Online marketing is een breed begrip

De term online marketing is opzichzelfstaand erg breed. Van de eerste brainstorm in de strategie tot de laatste zin in de evaluatie van een bepaald facet: dit valt allemaal onder deze noemer. Het is dus zaak dat je weet waar jouw focuspunten liggen. Als jij dit in je eentje aanpakt ben je daar veel tijd in kwijt. Scherpe analyses maken, doeltreffende plannen opzetten en een professionele uitwerking waarborgen is ook niet altijd even makkelijk. Een online marketing partner kan dit allemaal voor jou doen.

Boven je concurrenten uitstijgen met online marketing

Als je al deze zaken op orde hebt, zul je uiteindelijk een groei merken in je business. Dit vertaalt zich in meerdere websitebezoekers, meer leads via e-mailcampagnes, meer bekendheid via social media of andere gevolgen. Dit is ideaal voor je business. Wel is belangrijk dat jij je concurrenten scherp in de gaten houdt. Wat doen deze? Hoe bewegen deze online en wat is hun strategie? Als jij onder hen eindigt dan kun je nog zo goed zijn, maar wordt je simpelweg niet gezien. Dit weet de online marketing partner ook. Door middel van gedegen analyses ontdekt een partij als deze wie je concurrenten zijn, wat zij doen, hoe zij dat doen en vooral: hoe jij daarop moet reageren. Zo stijg jij uiteindelijk boven je concurrenten uit.

Werk samen met een fullservice online marketing partner

Ben jij al overtuigd om samen te werken met een partner in de online marketing? Je zult zelf tijd overhouden om te besteden aan andere zaken binnen je business. Tegelijkertijd ga jij scoren op het internet. Daarbij werkt een partij als deze vaak integraal. Dat wil zeggen dat ze persoonlijk contact houden, altijd bereikbaar zijn en vanuit jouw business’ oogpunt kijken. Ga op zoek naar een online marketing partner die precies aansluit op jouw wensen.

https://www.omcbase.nl/