De 10 Ambachten
Verbouwen

Specialist in funderingstechniek; wanneer is mijn woning toe aan funderingsherstel?

Wanneer u merkt dat uw woning scheef zakt, is het raadzaam een specialist in funderingstechniek in te schakelen. Een dergelijke specialist kan de oorzaak van de verzakking achterhalen en een plan schetsen voor een oplossing. Basis Funderingstechniek is een voorbeeld van zo’n specialist. Dit bedrijf richt zich op het herstel van de woning en de belangen van de bewoners. Het is belangrijk dat symptomen van verzakking tijdig worden opgemerkt, om zo snel mogelijk het probleem aan te pakken. Hiermee wordt permanente schade aan de woning voorkomen en kan het herstel zonder al te veel ongemak worden uitgevoerd. In dit artikel leest u wanneer u een specialist in funderingstechniek kunt inschakelen en wat de voordelen hiervan zijn.

Hoe ontstaat een verzakking?

Verzakking van een woning of ander gebouw kan verschillende oorzaken hebben. Meestal gaat het hier om slijtage van de fundering. Staalfundering kan verzakken, maar de meest voorkomende problemen komen voor bij een houten fundering. Het hout kan op den duur namelijk gaan rotten. Hierbij kunnen ook schimmels en bacteriën ontstaan, die slijtage veroorzaken of versterken. Daarnaast kan soms ook juist het gebrek aan water problemen veroorzaken. Een lage grondwaterstand, droogstand of wateronttrekking kan zorgen voor extra contact met zuurstof. Hierdoor verliezen de palen hun draagkracht. Tot slot kunnen ook andere omgevingsfactoren, zoals trillingen of weersomstandigheden, de fundering beïnvloeden. Regelmatig gaat het bij funderingsproblemen dan ook om een combinatie van meerdere factoren.

Funderingsproblemen tijdig opmerken en oplossen

Om grote of permanente schade voor te zijn is funderingsherstel aan de woning noodzakelijk. Wanneer u twijfelt over de kwaliteit van uw fundering, kan ook onderzoek worden uitgevoerd. Op basis hiervan kan een advies worden gegeven over de gevolgen. In enkele gevallen is het dan nodig het huis leeg te halen en tijdelijk op zoek te gaan naar andere huisvesting. De fundering kan dan worden hersteld, waarmee problemen in de toekomst beperkt worden. Basis funderingstechniek houdt bij dit herstel uitstekend rekening met uw belangen en levert uitstekend werk tegen een eerlijke prijs.