De 10 Ambachten
Image default
Dienstverlening

Letselschade en aansprakelijkheid

Helaas komen bedrijfsongevallen en verkeersongelukken met letselschade tot gevolg veel voor in ons land. In beide gevallen hebben de slachtoffers recht op schadevergoeding van de onverwachte kosten die het ongeluk met zich mee brengt. Het is hierbij belangrijk een erkende letselschade advocaat in de hand te nemen, want het uitrekenen van de letselschade is ingewikkeld. Het gaat vrijwel altijd om een combinatie van materiële en immateriële schade. Onder die laatste categorie wordt emotionele / geestelijke / psychische schade bedoeld. De vergoeding daarvan heet smartengeld. Essentieel bij letselschadezaken is het vaststellen van de aansprakelijkheid. Pas als die zwart op wit staat, kan de betrokken verzekeraar overgaan tot uitbetaling. Letselschade heeft betrekking op het verleden (sinds het ongeluk tot nu), het heden en de toekomst. Zaken hoeven zeker niet altijd jarenlang te duren. Een en ander is afhankelijk van de complexiteit van de case. Ernstige schade en langdurige behandelingen maken een zaak bijvoorbeeld complex.

Andere vormen van letselschade

Andersoortige ongevallen die letselschade met zich mee kunnen brengen, zijn:

-ongelukken waar een dier of meerdere dieren bij betrokken zijn;

-ongevallen tijdens het sporten.

In sport en spel is een tegenstander alleen aansprakelijk als hij of zij onredelijk heeft gehandeld met als gevolg de blessure. Onredelijk is in dit geval zeker niet hetzelfde als onverwacht. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat onverwachte acties en / of bewegingen inherent zijn aan sporten. Als het gaat om het ontbreken van veiligheidsmaatregelen of  andere voorzorgsmaatregelen bij de accommodatie, dan is de organisator / beheerder aansprakelijk.

Hondenbeten kunnen ernstig uitpakken en zelfs tot langdurige beperkingen leiden. In de Nederlandse wet is geregeld dat een hondeneigenaar verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn dier. In dit soort zaken wordt gekeken naar het lichamelijke letsel (de wond), de materiële schade (kapotte jas / broek / trui) en naar het psychische effect (angst, pijn, minder levensvreugde).

Heeft u te maken met letselschade? We kunnen mr. Thomas van Dijk, letselschade advocaat voor Den Haag en omstreken, van harte aanbevelen. Hij is erkend, bekend, deskundig en ervaren. Het kantoor van mr. van Dijk staat aan de Röntgenlaan 5. We geven u het emailadres en telefoonnummer zodat u uw zaak kunt melden: t.vandijk@advocaatvandijk.nl, 079 – 323 9558.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/