De 10 Ambachten
Image default
Hobby en vrije tijd

Astrologie: de wetenschap van de sterren

Wetenschap van de sterren

De astrologie is een oude wetenschap die zich bezighoudt met de beweging van sterren en planeten. Volgens deze wetenschap heeft de beweging van planeten en sterren een grote invloed op het leven van de mens. Hun motie heeft grote invloed op het lot van de mannen en vrouwen. De sterren en planeten beïnvloeden de mate van succes en mislukking in het echte leven.

De astrologie bestaat uit verschillende dingen. Een van de meest populaire soorten is de horoscoop. Dit is een kaart die is opgesteld volgens het geboortetijdstip van een persoon waarin de beweging van de planeten, sterren en andere hemellichamen wordt beschouwd. Aan de hand van de locatie van deze hemellichamen wordt het lot van een individu geschat. De astrologen gebruiken deze kaart om informatie te geven over het lot van een individu.

Volgens de filosofie van deze wetenschap beïnvloedt de locatie van de hemellichamen in het zonnestelsel het lot. Deze informatie wordt dus door de astrologen gebruikt om belangrijke levensgebeurtenissen te kennen met betrekking tot geboorte, dood, succes, carrière, huwelijk, liefde en verschillende andere dingen.

Numerologie en astrologie

Numerologie is een ander belangrijk onderdeel van astrologie. Dit is gebaseerd op de cijfers die verband houden met het geboortetijdstip. Volgens de filosofie van deze wetenschap hebben getallen een grote impact op het leven van een individu. Deze beïnvloeden verschillende persoonlijkheidskenmerken –  dat van sterrenbeeld Leeuw bijvoorbeeld – van een persoon. Door het aantal te berekenen, wordt het lot van een persoon geschat. Dit wordt veel gebruikt bij het kiezen van een carrière, het doen van zakelijke activiteiten en ook het uitvoeren van diverse andere activiteiten.

Er is geen bewijs of wetenschappelijk bewijs met betrekking tot deze wetenschap. Dit is een zeer oude praktijk. Vroeger volgden de heersers het advies van de astrologen om belangrijke beslissingen te nemen. Ze volgden het advies op als ze naar een ver land reisden of een vreemd land binnenvielen of een andere plaats gingen veroveren.

Deze wetenschap wordt nog steeds toegepast in verschillende delen van de wereld. De mensen nemen het advies van de astrologen om succes te krijgen. Met de hulp en begeleiding van de astrologen beslissen de mensen wanneer ze een zakelijke onderneming starten of welke carrière ze willen starten om in de toekomst succes te behalen.

Er zijn verschillende astrologen die hun diensten aanbieden. De mensen die willen weten wat er in de toekomst wordt opgeslagen, moeten de hulp van deze mensen inroepen. Hun oplossingen zullen u helpen bij het verkrijgen van gezondheid, rijkdom, comfort en geluk. Deze oude praktijk zal je helpen om succes te behalen in verschillende levenssferen.

Bron:
Zodiac Horoscoop